Att använda PowerPoint

PowerPoint kan vara väldigt bra för att förtydliga det man vill förklara, men det kan också vara förödande för åhörarna. Att lära sig att använda PowerPoint när det behövs och att inte bli slav under sina slides är egentligen inte särskilt svårt. Men det gäller att fundera över om innehållet verkligen behöver projiceras. Vem är det till för? Är det för att du ska komma ihåg vad du ska säga eller är det för att åhörarna ska förstå ditt ämne bättre?

Sen kan man fundera över hur mycket information som ska visas, hur är det att läsa en powerpoint om någon av åhörarna har synnedsättning, är färgblind eller har dyslexi?

ZicZac hjälper dig att göra dina presentationer så att du bestämmer över din PowerPoint och inte den över dig.