Samtalsteknik, mötesteknik, serviceattityd och feedback.

I det dagliga mötet mellan människor är samtalet den vanligaste kommunikationssättet, men även samtalformen, precis som  argumentationen, har en teknik som kan vara bra att känna till och träna.
Samtalsformen strävar efter att bygga långvariga relationer  när man håller möten och medarbetarsamtal, vid kundbemötande och serviceattityd,  vid det coachande samtalet, att ge feedback, att leda genom att lyssna – områdena är många.