Grundläggande retorik

Alla bör få kunskap i retorik, oavsett vem man är eller vad man gör. 

Inte bara för att det är roligt och utvecklande utan också för att det är nödvändigt för att utöva sina demokratiska rättigheter.

Även om den klassiska retoriken har över 2000 år på nacken är de retoriska verktygen lika aktuella idag.

Retoriken hjälper oss förstå hur vi påverkar och påverkas när vi kommunicerar med varandra, när vi argumenterar, när vi informerar och när vi vill att vårt budskap ska bli tydligt och klart.

Alla kan bli bättre, oavsett förkunskaper, genom att gå en kurs i grundläggande retorik.

ZicZacs kurser ger dig en teoretisk inblick i grundläggande retorik, men framförallt får du öva praktiskt.

Du kommer att lära dig

  • förbereda dig
  • disponera innehållet
  • argumentationsteknik
  • använda språket på ett medvetet sätt
  • hur kroppsspråket och rösten påverkar ditt framförande

Utöver grundläggande retorik kan kurser och coachning anpassas efter individuella behov. Hör av dig så skräddarsyr vi.